၆၆ (ဃ) နှင့် Screen Video


ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလက္ရွိမွာ Cyber Crime အျဖစ္အမ်ားဆုံးအမႈကေတာ့ ပုဒ္မ 66 ထဲက ပုဒ္မ (ဃ) ပဲျဖစ္ပါတယ္။
(ဃ) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ တစ္ခုခုကို အသုံးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန႔္ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီး ကန႔္ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ဩဇာသုံး ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း။
အျဖစ္အမ်ားဆုံး Social Network ကေတာ့ လူတုိင္းနီးပါးသုံးေနတဲ့
Facebook ေပၚမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အမႈျဖစ္ၿပီးဆုိရင္ အမ်ားဆုံး သက္ေသတင္သြင္းတာက Screen Shoot ပဲျဖစ္ပါတယ္။
Screen Shoot ရဲ႕အားနည္းခ်က္က Post တစ္ခုမွာပါ၀င္တဲ့ စာေၾကာင္းေရ မ်ားတဲ့အခါမွာ Screen Size အေနအထားအရ နွစ္ပုိင္းခြဲရုိက္ရျခင္း၊ Comment မ်ားပါက ခြဲၿပီးရုိက္ရျခင္း ...
Screen Shoot အေနအထားအရ အနည္းငယ္ ပုံကုိ Edit လုပ္ရတာေတြရွိလာပါတယ္။
အသေရဖ်က္သူက Post ကုိဖ်က္လုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ Account ကုိလဲ De လုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲအခ်ိန္က်ရင္ သက္ေသျပရာမွာ စကားအမ်ားၾကီး မလုိအပ္ပဲေျပာေနရပါမယ္။
Screen Shoot ဟာ လက္တေလာမွာ အသုံး၀င္ေပမဲ့ တရားရုံးမွာ ရင္ဆုိင္ရရင္ နည္းပညာအရ သက္ေသျပရာမွာ ျပန္လွန္ေမးခြန္းေမးျမန္းရာမွာ မလုိအပ္ပဲ စကားအမ်ားၾကီးေျပာေနရပါမယ္။
အေကာင္ဆုံးနည္းလမ္းကေတာ့ Screen Video ရုိက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ပထမဆုံး မိမိကုိ အေသေရဖ်က္တဲ့ Post ေတြ Comment ေတြကုိ အရင္ဆုံး Screen Video ရုိက္ပါ။ အသေရဖ်က္ေနတဲ့ Post ကုိComment ကုိေရးတဲ့သူရဲ့ Account ကုိ ေတာက္ေလွ်ာက္ Screen Shoot ရုိက္ပါ။သူအရင္တင္တဲ့ Post ေတြ ေရးတဲ့ Post ကုိ Comment, Like and React ေပးသူေတြ ၿပီးရင္ တင္ထားတဲ့ဓာတ္ပုံေတြ Friend List ေတြ၊ အခုအေကာင့္ကေန အေသေရဖ်က္တဲ့ အေရးအသားကုိ ေရးတာ မွန္ေကာင္းေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္ေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထက္ပုိေသခ်ာေအာင္ Screen Shoot ပါထက္ရုိက္ပါ။
ေနာက္ပုိင္း Phone ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလဲ Screen Capture ကုိ Video အေနနဲ့ပါရုိက္လုိ႕ရတဲ့ Function ေတြပါလာေနပါၿပီး

Comments

Popular posts from this blog

B-Trees (NTFS)

NTFS Index Attributes

အြန္​လုိင္​း​ေပၚက လိမ္​လည္​မႈမ်ား (အပုိင္​း ၂ )