ပထမပုံကတော့ သာမန် Recovery Application ကိုသုံးထားပြီး နောက်တစ်ပုံကတော့ Mobile Forensics အတွက်သီးသန့် Application ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမပုံရော ဒုတိယပုံမှာ mp3 ရဲ့ metadata မပြောင်းလဲပါ။ ဒါပေမဲ့ File ရဲ့ location ကိုတော့ သာမန် Recovery Application မှာ backup location ကိုသာပြပါတယ်။ မူရင်း File ရဲ့ တစ်ကယ့်ရှိတဲ့နေရာကိုမပြပါဘူး။အချို့ File Type တွေမှာဆိုရင် Metadata အားလုံးချိန်းသွားတတ်ပါတယ်။ Mobile Forensics Application မှာတော့ metadata သာမက မူရင်း File ရဲ့ တည်နေရာကို အတိအကျပြသပါတယ်။
ForensicsMyanmar
Comments

Popular posts from this blog

eCDFP (Data Representation & File Examination) (Part-5)

NTFS Index Attributes

B-Trees (NTFS)